Sign In
Network Güvenlik
AKTEK BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

LAN / WAN Çözümleri

Fiziksel yapıların oluşturulmasında temel alt yapı elemanlarından olan , Fiber, Copper, alt yapıların doğru dizaynı ve ek fiziksel materyallerin önerilmesi ve konumlandırılması.

Kurumların HUB, yada düşük işlevli L2 alt yapılarından L3 ve L4 switching mimarisine geçişin sağlanması.

Kurumların Gerçek Private IP kullanımları için doğru IP subnetlerin dizayn çalışması ve overlapping engelleme hizmetleri

Kurumun kendi içinde gereksinim duyduğu LAN alt yapısı için doğru ürün ve dizayn şemasının çıkartılması. L2 ve L3 switch ürünlerinin konumlandırılması.

802.1q VLAN yapılarının oluşturulması.. Backbone mimarisi ile main switch alt yapısının oluşturulması. Loop döngüsünün oluşmaması için doğru kablolama ve spaning tree yapılarının entegre edilmesi. Stackable switch mimarilerin kurumların alt yapılarına entegre edilmesi. Kurumların intervlan routing için LAN yapısının şekillendirilmesi. Voice VLAN, Private vlan, VTP ve Trunk şemaların çıkartılması.

HSRP , VRRP prokollerini kullanarak Aktif/Aktif yada Aktif/Pasif Switching yedekliliği kurulumlarının yapılması.

Aggragate, Etherchannel ve Flexlink konfigürasyonları yapılarak yedekli link konfigürasyonların kurulması.

Kurumların intranet ve internet gereksinimlerini karşılamak içinn LL, Frame Relay, ADSL, VDSL, G.SHDSL, XDSL, Metro Ethernet, Radio link termolojilerin oluşturulması.

TT’İn sağladığı MPLS, MPLS VPN , protokolleri için gerekli alt yapıların oluşturulması.

Kurumların, Lokal intranet projeleri çin OSPF , RIP, IBGP konfigürasyonlarının yapılması.

İşletmelerin Kendilerine ait autonomous system (AS) ve IP subnetleri duyuları için EBGP konfigürasyonların yapılması.

Kurumların yedekli iki farklı ISP den aldıkları internet line’ları arasında yedekli BGP anons yapıların oluşturulması ve konfigürasyonu.

Uydu internet ve Noktadan noktaya Uydu haberleşmesi için gerekli donanım ve alt yapı hizmetlerin sağlanması.

3G üzerinden internet ve 3G şebekesi üzerinden Access point Network (APN) alt yapı hizmetlerin verilmesi ve kurulması.


ÇÖZÜMLERİMİZ :Kablosuz veri Haberleşmesi çözümleri

Kurumların intranet ve internet gereksinimlerini karşılamak içinn LL, Frame Relay, ADSL, VDSL, G.SHDSL, XDSL, Metro Ethernet, Radio link termolojilerin oluşturulması.

TT’İn sağladığı MPLS, MPLS VPN , protokolleri için gerekli alt yapıların oluşturulması.

Kurumların, Lokal intranet projeleri çin OSPF , RIP, IBGP konfigürasyonlarının yapılması.

İşletmelerin Kendilerine ait autonomous system (AS) ve IP subnetleri duyuları için EBGP konfigürasyonların yapılması.

Kurumların yedekli iki farklı ISP den aldıkları internet line’ları arasında yedekli BGP anons yapıların oluşturulması ve konfigürasyonu.

Uydu internet ve Noktadan noktaya Uydu haberleşmesi için gerekli donanım ve alt yapı hizmetlerin sağlanması.

3G üzerinden internet ve 3G şebekesi üzerinden Access point Network (APN) alt yapı hizmetlerin verilmesi ve kurulması.


ÇÖZÜMLERİMİZ :Gelecek nesil Güvenlik Çözümleri

Bir kurumun olmazların olan güvenlik duvarların konumlandırılması

.

Güvenlik duvarları üzerinde Site-to-Site IPSEC VPN, GRE tunnel, AutoVPN tunning konfigürasyonların sağlanması.

Güvenlik duvarları üzerine MAC spoofing, IP spoofing, High-Ping, TCP Flood, UDP Flood, DoS, DDoS gibi saldırı tiplerinin engellenmesi için gerekli alt yapının oluşturulması

Active Directory, LDAP, Radius authentication ile kullanıcı IP bilgisi dışında kullanıcı adına göre kural tanımlama görev ve tanımların oluşturulması için gereken mimarinin oluşturulması.

Uygulama bazlı erişimleri denetlemek için gereken donanım mimarilerin entegrasyonu.

Web application Firewall (WAF) güvenlik duvarı entegrasyonların sağlanması.

Zeroday Atak tipleri için gerekli donanımın sağlanması.

Brute Force, Blacdoor, SQL injection atak tipleri için engelleme modüllerinin kullanılması

Malware, Spyware, Trojen, keylogger ve vb. Atak ve virus tiplerin tespiti ve engellenmesi.

SSLVPN , L2TP, PPTP, SSL Tunneling tipindeki Client to site VPN erişimleri için alt yapıların oluşturulması.

Donanım ve Virtual Appliance tiplerindeki güvenlik duvarı seçeneklerini müşterimize sunmaktayız.

NAC ve ZERO-DAY ek Çözümlerimiz;

NAC:

 

Günümüzde İnternetden gelen tehlikelerin büyük bir çoğunluğu Atak koruma sistemleri diğer bir adıyla Firewall ürünleri ile korunmaktadır. Ancak Lokal alan ağlarında yani kurumların iç ağına tam anlamıyla müdahil bir koruma sağlayamamaktadır. Bu için Lokal ağı denetleyecek, izinsiz girişleri engelleyecek ve buna ek olarak Threat proction sağlayacak ürünler NAC ismi ile anılmaktadır. Kurumların iç ağındaki Makinaların envanteri çıkartıp uygunsuz IP bazlı çalışan sistemleri engelleyebilmektedir.

ZERO-DAY Atak Koruma Sistemleri:

Aynı gün çıkan atak tiplerinin engellenmesi ve verilerin çalınma riskine, sistemlere zarar verme süresi olan günlük atak tespiti sadece Zeroday atak koruması sağlayan profesyonel ürünlerle sağlanmaktadır. Günümüzde bu işi en iyi yapan ve Malware, spyware koruması sağlayabilen ürünlerle çalışmaktayız


ÇÖZÜMLERİMİZ :


WAN Optimizasyonu ve DR Çözümleri

Bir WAN ağındaki bandwith dar boğazını engellemek için WAN optimizasyon ürünleri kullanılmaktadır. WAN optimizasyon teknolojisi, WAN ağınızı daha efektif ve verimli kullanmanısı sağlar. Kullandığı Teknolojiler, compression, bi-duplication ve reduction. Minumun Karşılıklı iki WAN optimizasyon ürünleri konumlandırılarak WAN ağınızı verimli hale getiriyoruz. Aynı zamanda Client to Site yani Remote WAN optimizasyon ürünleri ile kullanıcıların diğer PC sistemleri üzerine kurulan client yazılımı ile Ağlar arasından kullanıcılar arasında da optimizasyon sağlanabilmektedir.

.

ÇÖZÜMLERİMİZ :

Network Monitoring

Tüm sistem yöneticileri ağ kaynaklarını etkin biçimde yönetebilmek için ağ izlmeme araçlarına ihtiyaç duyar. Ağ kaynaklarının durumu hakkında bilgi sahibi olmak , optimum kaynak dağılımı , potansiyel hataları önceden tesbiti ve gerekli durumlarda hızlı çözümler üretebilmeği sağlar.

.

Manage Engine
Network Configuration Manager


Network Configuration Manager web base çalışan , çoklu üretici desteği olan , switch , router , firewall ve diğer network cihazları için konfigurasyon yönetim çözümüdür.

Ağ cihazlarının yedeklerinin alınması , bakım geçmişlerinin tutulması , versiyonların kıyaslanması tek ekran üzerinden yapılır.
Gerekli durumlarda cihaz konfigurasyon yedekleri ile sistem hızlıca çalışır hale getirilir.
Konfigurasyon değişiklikleri takip edilir , uyarı mekanızmaları kurulur , yetkilendirilmemiş değişiklikler engellenir.
Yüzlerce cihaz için tekrarlanan değişiklikler otomatik hale getirilir.
Kimin ne zaman hangi değişkliği yaptığı kayit altına alınır.Manage Engine
Netflow Analyser


 

NetFlow Analyser Network bandwidth performanslarını gerçek zamanlı gözlemlemeyi ve kayıt altına almayı sağlayan çoklu üretici desteği olan kapsamlı network analiz aracıdır.

-Network bandwidth in kimin tarafından kullanıldığını tesbit edilir.
-Standart çalışmayan , fazladan bandwidth kullanan , uygulamaların tesbit edilmesini sağlar.

-Kapasite raporları ile genişleme kararlarını almanızı kolaylaştırır.

-Service Level Agreement (SLA) raporları oluşturmanızı sağlar.
-Network erişebilirlik raporları oluşturmanızı sağlar. 
​​​​​
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.No:151/1E, D2 Blok, Ofis No:1B-10
Esenler-İstanbul
T: 0(212) 393 00 90
F: 0(212) 393 00 91
E: info@aktekbilisim.com